गोड़े तो आयो म्हारे नीर रे तोळांदे राणी भजन लिरिक्स | Ghode To Aayo Mhare Neer Bhajan Lyrics

2003

गोड़े तो आयो म्हारे नीर रे तोळांदे राणी भजन लिरिक्स

गोड़े तो आयो म्हारे नीर रे तोळांदे राणी भजन लिरिक्स, Ghode To Aayo Mhare Neer jaisal dhadvi tola de rani bhajan lyrics

~ गोड़े तो आयो म्हारे नीर ~

गोड़े तो आयो म्हारे नीर ओ ,
तोला दे राणी।
वारी ओ तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे जी।


ओ ले पकड़ म्हारो चीर ,
रे तू जैसल राजा।
वारी ओ जैसल राजा ,
कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।


कड़िया म्हारे नीर ,
ओ तोला दे राणी ,
वारिओ तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे जी।


कियोडा पाप परखावो नी ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।


तोड़ी सरवरिया वाली पाल रे ,
तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
चुगता मोरिया ने मारियो रे जी।


अरे छाती तो आयो म्हारे नीर ओ ,
तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे जी।


कियोडा पाप परखावो नि ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।


काटतो पीपल ऋ में तो डाल रे ,
तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
बैठोडी गाया ठोकर मारतो रे जी।


गले तो आयो म्हारे नीर ,
ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे जी।


कियोडा पाप परखावो नी ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।


कबूतर री करतो में शिकार ,
ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
सगा भानजा ने मारियो रे जी।


अरे लूटतो कंवारी में तो जान रे ,
तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
मन रा मुकलावा में तो घणा किया रे जी।


अरे कियोडा पाप परखावो नी ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।


अरे ओ ले पकड़ ले म्हारो चीर रे तू ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।


गोड़े तो आयो म्हारे नीर ,
ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे जी।


कियोडा पाप परखाया है ,
जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,
पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।


गोड़े तो आयो महारे नीर रे ,
तोला दे राणी।
रे वारि तोला दे राणी ,
डुबन सु डरपु घणो रे हाँ।
अरे आप तिरया ने जैसल तारियो रे हाँ।


जरूर देखे :- छोड़े ने मत जावो राजा भरथरी

जरूर देखे :- भिक्षा देने मैया पिंगला

जैसल धाड़वी और तोलादे रानी का भजन

~ गोड़े तो आयो म्हारे नीर रे तोळांदे राणी ~

गोड़े तो आयो म्हारे नीर ओ ,तोला दे राणी।
वारी ओ तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे जी।

ओ ले पकड़ म्हारो चीर ,रे तू जैसल राजा।
वारी ओ जैसल राजा ,कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।

कड़िया म्हारे नीर ,ओ तोला दे राणी ,
वारिओ तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे जी।

कियोडा पाप परखावो नी ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।

तोड़ी सरवरिया वाली पाल रे ,तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,चुगता मोरिया ने मारियो रे जी।

अरे छाती तो आयो म्हारे नीर ओ ,तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे जी।

कियोडा पाप परखावो नि ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।

काटतो पीपल ऋ में तो डाल रे ,तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,बैठोडी गाया ठोकर मारतो रे जी।

गले तो आयो म्हारे नीर ,ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे जी।

कियोडा पाप परखावो नी ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,कोणी डुबन दू पग री मोजड़ी रे जी।

कबूतर री करतो में शिकार ,ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,सगा भानजा ने मारियो रे जी।

अरे लूटतो कंवारी में तो जान रे ,तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,मन रा मुकलावा में तो घणा किया रे जी।

अरे कियोडा पाप परखावो नी ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।

अरे ओ ले पकड़ ले म्हारो चीर रे तू ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।

गोड़े तो आयो म्हारे नीर ,ओ तोला दे राणी।
वारिओ तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे जी।

कियोडा पाप परखाया है ,जैसल राजा।
वारिओ जैसल राजा ,पाप काया ने वाला झड़ पड़े रे जी।

गोड़े तो आयो महारे नीर रे ,तोला दे राणी।
रे वारि तोला दे राणी ,डुबन सु डरपु घणो रे हाँ।
अरे आप तिरया ने जैसल तारियो रे हाँ।

anil nagori ke bhajan

भजन :- गोड़े तो आयो म्हारे नीर
गायक :- अनिल नागौरी
लेबल :- राजस्थानी भजन

जरूर देखे :- राजा मोरध्वज की कथा

जरूर देखे :- जिवडा ! अमल कालजे लागो

पिछला लेखछोड़े ने मत जावो राजा भरथरी भजन लिरिक्स | Chodi Ne Mat Jao Raja Bharthari Bhajan lyrics
अगला लेखथारोडो सायेबो बता तोला राणी भजन लिरिक्स | Tharodo Saybo Batav Tolade Rani Bhajan Lyrics