हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो भजन | hero payo guruji thare naam ko bhajan lyrics

5970

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो भजन | hero payo guruji thare naam ko bhajan lyrics

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो hero payo guruji thare naam ko guruji bhajan lyrics in hindi गुरु जी का भजन prakash gandhi bhajan

 ।। हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो ।।

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
ओ तो नुगरा रे नई काम रो।


भगती एसो गुरु बाग लगायो।
महर करी तो गुरूँ यो फल पायो।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….


चार जुगा को गुरू सुतो यो जीवङो ,
जनम जनम गुरू काल सु जगड्यो।
थे तो आके फंद छुपायो।
हीरो पायो ….


जनम्यो मर्यो मे गुरा भोगी चौरासी ,
मीलया गुरूसा थे तो काटी या चौरासी।
ओ थे तो कर किरपा अपनायो।
हीरो पायो ….


फुल दास गुरा चरणा री चाकर ,
जनम सुधार्यो गुरा थाने तो पाकर।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….


जरूर पढ़ें :- नाम तेरो भूल गया भगवान

जरूर पढ़ें :- आज मारो भाग जागो 

guruji bhajan lyrics in English

!! hero payo guruji thare naam ko !!

hero payo guruji thare nam ro,
o to nugra re nai kaam ro.
hero payo……


bhagti aiso guru bag lagayo,
mahar kari to guru yo fal payo.
the to nam ko bhed batayo.
hero payo……


char juga ko guru suto yo jivdo,
janam janam guru kal su jagdyo.
the to aake fand chupayo.
hero payo……


janmyo maryo me gura bhogi chorasi,
milya gursa the to kati ya chorasi.
o the to kar kirpa apnayo.
hero payo……


ful das gura charna ri chakar,
janam sudharyo gura thane to pakar.
the to nam ko bhed batayo.
hero payo……


जरूर पढ़ें :- मानव किसका अभिमान करें

जरूर पढ़ें :- बिना जीव की कामनी के

गुरु जी का भजन in hindi lyrics

!! हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो !!

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
ओ तो नुगरा रे नई काम रो।
हीरो पायो ….

भगती एसो गुरु बाग लगायो।
महर करी तो गुरूँ यो फल पायो।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

चार जुगा को गुरू सुतो यो जीवङो ,
जनम जनम गुरू काल सु जगड्यो।
थे तो आके फंद छुपायो।
हीरो पायो ….

जनम्यो मर्यो मे गुरा भोगी चौरासी ,
मीलया गुरूसा थे तो काटी या चौरासी।
ओ थे तो कर किरपा अपनायो।
हीरो पायो ….

फुल दास गुरा चरणा री चाकर ,
जनम सुधार्यो गुरा थाने तो पाकर।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

प्रकाश गांधी के भजन | prakash gandhi bhajan video

भजन :- हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
गायक :- प्रकाश गाँधी
लेबल :- राजस्थानी भजन

जरूर पढ़ें :- हरि तेरा अजब निराला काम

जरूर पढ़ें :- मारा सतगुरु ने बलिहारी

पिछला लेखनाम तेरो भूल गया भगवान भजन | naam tero bhul gayi bhagwan bhajan lyrics
अगला लेखफकीरी मे मजा जिसको अमीरी क्या वीचारी भजन | fakiri me maja jisko bhajan lyrics